Stambeni objekti

Višestambena zgrada Rovinj

godina

2023

lokacija

Rovinj

bruto površina

965m2

Višestambena zgrada čije oblikovne linije prate linije parcele rezultirajući tako građevinom vrlo naglašenog oblika kojoj je horizontalnost razbijena vertikalnim drvenim lamelicama.